IMUNOCOMPLEX ACUT

IMUNOCOMPLEX ACUT

Rychlý trénink slizniční imunity

Obsahuje inaktivované patogenní mikroorganismy
působící v místě vstupu infekce.

O PRODUKTU

Forma lokálního podání v tabletách, které se volně rozpustí v ústech, umožňuje vstřebání ve vysokých koncentracích rovnou do cílových míst vstupní kontroly imunitního systému tzv. Waldeyerového mízního okruhu.

Výrobní proces

Výrobní proces rozplnění patogenních mikrobiálních lyofilizovaných lyzátů probíhá v laboratoři třídy čistoty C.

Inaktivace (neživotaschopnost) patogenních mikrobiálních lyzátů je potvrzena u každého kmene a každé šarže.

Testování

IMUNOCOMPLEX ACUT je testován na buňkách imunitního systému z lidské periferní krve, kde jsme detekovali aktivační znaky CD69 po 24 hodinách a CD23 po 48 hodinách na T a B lymfocytech. V porovnání s kontrolou došlo u T lymfocytů k 20násobnému a u B lymfocytů k 30násobnému zvýšení aktivačních znaků při časné 24hodinové detekci.

Prezentace ke stažení

Preventivní program pro snížení respiračních
onemocnění společností ŠKODA AUTO a NEXARS